ESCRIU el teu RECORD de l’Institut

El 2 de juny de 1933 el Govern de la Segona República va aprovar la Llei de Confessions i Congregacions Religioses, que prohibia l’ensenyament als Ordes i Congregacions Religioses. A partir de l’aplicació d’aquesta Llei, el Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts del Govern de la Segona República va decretar el 26 d’agost de 1933 la creació de tretze Instituts Nacionals de Segona Ensenyança i vint-i-vuit Instituts Elementals de Segona Ensenyança arreu del territori espanyol. El 25 de setembre de 1933, amb un altre decret, i amb la conformitat del Consell Regional de Segona Ensenyança de Catalunya, van quedar definitivament creats a Catalunya tres Instituts Elementals (Mataró; Terrassa; i Vilafranca del Penedès, l’actual IES Eugeni d’Ors) i cinc Instituts Nacionals: tres a Barcelona (els actuals IES Ausiàs March; IES Milà i Fontanals, iniciat amb el nom d’Institut Pi i Margall; IES Menéndez y Pelayo, inicial amb el nom d’Institut Salmerón), un a Badalona (l’actual IES Isaac Albèniz) i l’últim a la Seu d’Urgell (l’actual IES Joan Brudieu). En aquest mateix decret també s’explicitava que quedaven creats dos Instituts Elementals més (Igualada i Vilanova i la Geltrú), sempre i quan els respectius ajuntaments contribuïssin econòmicament amb la quantia fixada. El 28 d’octubre de 1933 va sortir un darrer decret, publicat a «La Gaceta de Madrid» el 30 d’octubre, que aglutinava totes les disposicions aparegudes prèviament que feien referència a la creació d’aquests nous Centres de Segona Ensenyança, en què apareixia la llista dels centres que van quedar definitivament creats l’any 1933 a l’Estat Espanyol: a Catalunya, concretament, cinc Instituts Nacionals i cinc Instituts Elementals.

A finals del 1933 va començar el primer curs escolar de l’Institut Nacional de Segona Ensenyança de la Seu d’Urgell, l’actual Institut Joan Brudieu. Al llarg del curs 2008-2009 celebrem els 75 anys.

Ara és el moment de demanar la col·laboració de tothom (alumnes, professors i personal no docent, antic i actual) per tal que ens pugueu deixar les vostres impressions, els vostres records, les vostres vivències del vostre pas per l’Institut.

El conjunt de tots els vostres comentaris configurarà la realitat més polièdrica, diversa, íntima i personal dels 75 anys d’història de l’Institut Joan Brudieu.

Animeu-vos a participar-hi. La vostra col·laboració ens serà de gran valor.

Moltes gràcies.

Comissió organitzadora del 75è aniversari